Välkommen

Annie Irene Swenson

Kontakta mig gärna via: irene.swenson@telia.com

”Spegling i godhetens ljus”

Amos' bok

 

I slutet av år 2001 började en kanalisering av andliga och filosofiska skrifter att ta form. Genom en man ifrån ”andra sidan”, som kallar sig för Amos, har en diktering av lektioner om högre visdom skett. Denna förmedling har sedan fortsatt till att idag utgöra denna boks färdiga produkt. ”Amos frågade mig om jag ville göra det här arbetet genom automatisk skrift. Han talade om för mig att många människor väntade på boken och bad mig att göra den tillgänglig för dem. Under tiden uppmanade han mig att också ställa frågor och det är dessa filosofiska livslektioner som utgör hans svar. Detta arbete har automatiskt inneburit en inre resa också hos mig själv. Så här vill han att jag skall beskriva honom när någon ställer frågan om vem han är”:Det intressanta är inte vem jag är, utan endast det jag förmedlar. Det är inte min identitet som människor skall ägna sitt intresse åt och lägga sin energi på, utan det handlar mer om huruvida mina förmedlade ord kan beröra era hjärtan och ge er vägledning på er resa genom livet”

 

 

Förmedlad skrift

 

Bara kort tid efter Erland Josephsons död fick jag en förfrågan med förtroendet att ta emot och förmedla skrift ifrån honom. Det är ett arbete som är fortlöpande. På samma sätt fortsätter skrifter att strömma till genom Amos filosofiska förmedling.

Copyright texter och bilder Irene Swenson